Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

ĐINH TẤN PHƯỚC - CHÙM THƠ

NẺO CHƠI

Ngủ đêm nay với mộ bia
Chợt nghe như đã xa lìa thế gian
Cờ cao lọng dựng hàng hàng
Ru ta giấc mộng thiên đàng nẻo chơi.


LÚC CHẾT

Khi ta nhắm mắt lìa đời
Nắp quan mở hội nhạc rơi bốn bề
Thôi em từ giả câu thề
Đành như cánh én bay về cõi không.

NỬA GIẤC

Nửa đêm thức dậy nhầm nhì
Suy qua tính lại phân bì nhân gian
Mai kia hết cuộc lầm than
Trừng con mắt mỏi liếc ngang đời mình.

TIỂN

Sân ga đứng giữa rộn ràng
Đảo quanh con mắt ngút ngàn lao đao
Cây ơi nhắn một câu chào
Ngẩng trông mây đã bay vào hôn mê.

Không có nhận xét nào: