Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Truyện ngắn CHIẾC XE ĐẠP


CHIẾC XE ĐẠP - truyện ngắn Nguyễn Khắc Phước
Quý tặng Công đoàn Nhà máy Cao su Đà Nẵng (DRC)
        Tan ca chiều nhưng Lư và Hảo nán lại đợi thủ kho để lấy hàng. Số là chiều nay hai anh được hai suất săm lốp phân phối hằng năm. Trời nặng trĩu mây đen. Đạp xe chừng cây số thì lắc rắc mưa. Lư bảo rán đạp tới nhà Phượng núp mưa luôn. Mấy hôm rày sao không thấy chị ấy gánh trái cây ngồi bán trước nhà máy mỗi lúc tan ca.