Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

VỀ ĐỒNG TRŨNG HẢI LĂNG THĂM XÓM CÀNG

Nguyễn Khắc Phước


Địa hình huyện Hải Lăng đa dạng, ngoài vùng đồi bát úp phía tây quốc lộ, vùng cát phía đông quốc lộ, diện tích rộng nhất là vùng đồng trũng ở phía đông, thuộc vùng hạ lưu sông Ô Lâu.