Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

XÓAXóa hết nim vui xóa hết bun
Xóa thân khổ ly xóa linh hn
Xóa tri xóa đt trăng sao xóa
Xóa có xóa không xóa ngn ngun.


Xoá phăng hão vng ln huyn mơ
Xóa sch tình thơ thu di kh
Xin r lòng xóa luôn nim hn
Vô tình như trước lúc ban sơ.

20-9-2011

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

LÁ VÀ CỎ TRONG THƠ LÊ KHÁNH MAI

(Đc tp thơ “Gic mơ hái t cơn giông”
c
a Nhà thơ Lê Khánh Mai, NXB Hi Nhà văn, 2008)

NGUY
N KHC PHƯỚC

Khi mùa thu đ
ến, hình nh nhng chiếc lá vàng bay tơi t gia bão giông hay trôi vô đnh trong mưa lũ thường khiến người ta liên tưởng ngay đến kiếp phù du ngn ngi ca đi người. Cũng vi cm nhn v l vô thường ca cõi nhân sinh, nhưng trong thơ Lê Khánh Mai hu như không có bóng dáng mt chiếc lá vàng, mà là nhng chiếc lá xanh đến hết mình hoc rng xung bt thường khi đang tràn đy nha sng. “Đi người như chiếc lá”, điu này Lê Khánh Mai không phi là người nói đu tiên. T xưa đến nay, Vit Nam và trên thế gii nhiu người đã nói, hơn na tng có nhng nhà văn, nhà thơ ni tiếng bi tác phm viết v lá. Vy mà nhng chiếc lá xanh nh nhoi, bình d trong tp thơ “Gic mơ hái t cơn giông” ca ch vn được soi ri bi mt góc nhìn mi, cách nói mi, chm vào cõi sâu cm xúc và suy tư ca người đc.

Người tình của chồng tôi


Truyn nháp ca Nguyn Khc Phước

Nh
ch nhc đến thng cha Quân chng con Hu, em cht nh đến chuyn này.