Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

SAO BÁC CHÊ THƠ TUI?

sao bác li chê thơ tui?
mt người v hưu vn còn chút trí
chút lương còm nhưng tâm không hoen r
bác gáy t t tui cũng đp cánh cho vui
chim bay ngang tri diu bay ti bay lui
lá chanh ướp tht gà lá mơ ôm tht chó
kéo cày bò to chu thui bê nh
pi-a-nô là đàn tơ-rưng gi là chi ?
nếu rượu bác ngon tui ung vài ly
mi tui xoàng vn chưa đ b
rim nht rim tàu ra đường em ngó
vi vút dp dìu em biết mê ai ?
thơ tui đang gói miếng khô nai
đt lên nướng mùi nghe thơm phc
thơ bác báo đăng, xin chúc
nhun bút đâu ri ? đi l kiếm cht cay

Không có nhận xét nào: