Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

MỘT NỬA ĐÀN ÔNG

Sau đây không phải thơ, mà là câu chuyện có vần.

May mà em không yêu tôi
Thuở đạp xe học chung trường huyện
Em vụt  xe chạy biến
Mỗi lần thấy tờ thư.