Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Tiểu phẩm: BUÔN DƯA LÊ VỀ THUẾ XE MÁYHai Ổi buồn rầu tha thở với Năm Dừa:
- Thằng con tui mới kiếm được việc làm, mượn tiền mấy bà cô, bà dì của nó mua được một xe máy, phải nhịn ăn một năm lương mới trả hết, đi chưa nóng đít đã phải đóng thuế xe, nghĩ thiệt bực!