Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

CHUYẾN ĐI TRẮC TRỞ


CHUYẾN ĐI TRẮC TRỞ

Truyện ngắn của Juozas Grusas
Nguyễn Khắc Phước chuyển ngữ

     Xưa có một người chủ trang trại tên là Valiulis tóc đã bạc phơ như sương muối đầu thu. Năm ông tám mốt tuổi, biết mình sắp chết, sắp xa lìa một nông trang phát đạt, một người vợ không con trẻ hơn ông hơn hai mươi tuổi, ruộng vườn bát ngát, cả bầu trời xanh và mây trắng nữa.