Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

VỀ HUẾ GIỮA THÁNG 10/ 2013Đường dẩn vào cầu Giả Viên


Lối đi dành cho xe lănCầu Giả Viên

Tháp nước ngày xưa vẫn còn đó

Sông Hương mùa này nước vàng đục phù sa

Bờ sông Hương phía tả ngạn

Trưa tháng 10 nắng dịu

Công viên tả ngạn rợp bóng cây xanh

Một góc thành nội nhìn từ cầu Giả ViênCông viên dọc bờ sông trưa vắng

Lề đường lát gạch trước thành nội vắng ngắt

Không có nhận xét nào: