Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

BỎ CÁI LY XUỐNG

Bác Nguyễn Tường ở New York có tài chuyển những câu chuyện về nghệ thuật sống bằng tiếng Anh sang thể lục bát hoặc song thất lục bát tiếng Việt và động viên mình cùng vào sân chơi.


Nhờ bác Nguyễn Tường và các bạn đọc thử xem bài của mình sau đây có được điểm 5 trên 10 không nhé.


BỎ CÁI LY XUỐNG

Một thầy giáo tay cầm ly nước
Ở trong ly có chút nước thôi
“Hãy nhìn đây các em ơi
Bao nhiêu cân nặng ly tôi đang cầm?
Lũ học trò phân vân một lúc
Rồi trả lời năm chục… trăm gram
“Nặng bao nhiêu phải có bàn
Cân rồi mới biết, thầy khoan trả lời.
Nếu thầy cầm ly dài năm phút
Vậy chuyện gi sau rốt xảy ra?”
Học sinh trả lời thật thà
“Chẳng có chuyện gì xảy ra, thưa thầy”
“Vậy thầy cầm thế này một tiếng?”
Tay của thầy xuất hiện cơn đau.”
“Một ngày thì sẽ thế nào?”’
Tay tê thầy phải đi vào nhà thương.”
“Vậy tại sao tay thầy tê nhức?”
Đám học trò ngơ ngác nhìn nhau.
“Vậy làm sao thầy khỏi đau?”
“Bỏ cái ly xuống” là câu trả lời.
“Đúng rồi đó, các em ơi!”
Cũng như bao chuyện cuộc đời phải lo
Lo vài phút thì cho là được
Nếu lâu dài phiền trược sinh đau
Sẽ làm tê liệt cái đầu
Sức khỏe hạnh phúc không lâu sẽ tàn
Đành rằng đời khó khăn thường có
Phải nghĩ suy để nó dễ dàng
Thế nhưng đừng có ôm mang
Vào trong giường ngủ tính toan âu sầu
Hãy vứt chúng ở đầu cổng ngõ
Để tâm hồn như gió nhẹ tênh
Lên giường nằm ngủ yên bình
Sáng mai thức dậy ngày lành tính sau.


PUT THE GLASS DOWN

The Professor began his class by holding up a glass with some water in it. He held it up for all to see & asked the students

“How much do you think this glass weighs?”
’50gms!’…
’100gms!’….
’125gms’ …

…the students answered.

“I really don’t know unless I weigh it,” said the professor, “but, my question is : What would happen if I held it up like this for a few minutes?”
‘Nothing’ the students said.
‘Ok what would happen if I held it up like this for an hour?’ the professor asked.
‘Your arm would begin to ache’ said one student.
“You’re right, now what would happen if I held it for a day?”
“Your arm could go numb; you might have severe muscle stress & paralysis & have to go to hospital for sure!”
Ventured another student & all the students laughed “Very good.
But during all this, did the weight of the glass change?” Asked the professor.
‘No’.. Was the answer.
“Then what caused the arm ache & the muscle stress?”

The students were puzzled.
“What should I do now to come out of pain?” asked professor again.

“Put the glass down!” said one of the students

“Exactly!” said the professor.

Life’s problems are something like this.
Hold it for a few minutes in your head & they seem OK.
Think of them for a long time & they begin to ache.
Hold it even longer & they begin to paralyze you.
You will not be able to do anything.

It’s important to think of the challenges or problems in your life, But EVEN MORE IMPORTANT is to ‘PUT THEM DOWN’ at the end of every day before you go to sleep
That way, you are not stressed, you wake up every day fresh & strong & can handle any issue, any challenge that comes your way!

So, when you start your day today, Remember to ‘PUT THE GLASS DOWN’


Nguồn: Bài PUT THE GLASS DOWN chép từ trang WE LOVE, WE CARE, WE SHARE, liên kết của bài là:


1 nhận xét:

HẠT CAT nói...

Bỏ ly
bỏ cả khổ đau
Chuyện đơn giản để cho nhau...răn mình!
Cuộc đời sẽ hết nổi nênh
Hết buồn bực, hết
chông chênh. tuyệt vời!
Cám ơn bạn !