Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

MIỀN GÁI THƠM

Cảm ơn anh Võ Văn Hoa đã sưu tầm:

Thơ vui:
MIỀN GÁI THƠM

Về quê thấy gái tỉnh nhà
Đoan trang thùy mị nết na ngoan hiền
O nào cũng đẹp như tiên
Cũng xinh như mộng, bắt nghiền, bắt ham
Gặp o cụt đọt lỡ làng
Vừa sà vô tán, o nàng cười duyên
Xa quê mấy chục năm liền
Mới hay Quảng Trị là miền gái thơm!


Tháng 9/2010,
NKP

Không có nhận xét nào: