Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Người tình của chồng tôi


Truyn nháp ca Nguyn Khc Phước

Nh
ch nhc đến thng cha Quân chng con Hu, em cht nh đến chuyn này.
Vào m
t bui tôí mùa hè năm ngoái, em đang ngi son bài thì có mt thng cha xc vào nhà hi : Có v tui đây không ? Em hi : V anh là ai, đến đây có vic chi ? Trong bng em nghĩ chc là cha m hc sinh đến phàn nàn vic gì đó. Thng cha y nói : Tui là Quân, chng ca Hu , là bn cùng lp vi chng ca ch, ch không nh h ? Em nói: Lâu ri tui quên. Nhưng v anh đến đây có vic chi ? Thng cha y hùng h : Ch không biết chng ch đã đeo đui v tui t thi hc sinh cho đến nay ? H đã hn hò gp g nhau gn hai chc năm nay, t hi chng ch còn làm bnh vin min núi . Hi đó v tui lâu lâu li nói v quê đám gi, kỳ thc là lên tn min núi gp chng ch. Hai người đã làm chuyn gì vi nhau, có tri biết. Thng con đu là con ai, có tri biết. Nhưng chưa hết. My chc năm nay, đêm nào ng cũng m Quân , Quân. Vài ngày là b đi mt tiêu, không theo chng ch thì theo ai ? Em ni xung lên, em la hn : Tên chng tôi và tên anh ging nhau. M Quân Quân là m anh ch phi m chng tôi đâu? Đ tôi nói cho anh nghe. Chuyn my người đóngày xưa yêu nhau là chuyn tình yêu hc trò, ai mà không có. Hi hc sinh anh cũng yêu đa ny đa n, th hi có chuyn gì by b không? Chng tôi cũng vy thôi, tôi tìm hiu làm gì ? Còn hi chng tôi làm bác sĩ quê v anh, giúp đ v anh thế nào ch có anh không biết hoc biết mà l đi còn tôi thì biết hết. V anh hi đó đau bao t, mình gy như con mm. Anh thì công nhân lương không đ ung rượu ly chi mà mua thuc cho v. Nghe nói vy anh ta ni xung: Ch đng có xúc phm tôi nghe. Bây gi tôi là phó giám đc ri nghe, không thua gì bác sĩ chng ch đâu nghe. Nghe ri. Nghe hết trơn ri. Đ tôi k tiếp cho anh sáng mt ra. Hi y chng tôi đã b tin lương bác sĩ mi ra trường ca anh đ mua thuc cho v anh ung cho đến khi lành bnh. Chng tôi nói hết vi tôi. V anh không nói vi anh sao? Không h ? Tôi nghe mt người bn cùng lp vi anh nói anh đã k chuyn này vi anh ta mà ? Sao hi y anh hin hu d thương quá vy, lch s quá vy mc dù anh ch là công nhân nghèo. Bây gi anh lên phó giám đc ri sao anh mt lch s quá vy ? T dưng anh xc vào nhà tôi anh kiếm v anh. Tôi gi v anh làm gì ?. Anh ta la li :Ch đng có chưởi mng tôi kiu đó, nghe chưa?. Tôi là chng, tôi có quyn tìm v tôi bt c nơi đâu. Lôi c nó ra đ tr ti. Tr ti luôn thng cha nào quyến rũ v tôi, làm tan nát nhà tôi. Em cũng la li: Anh là đ ăn cháo đá bát. Chng tui giúp v anh lành bnh, tôi biết và ng h, anh còn không cám ơn, đng này li đến đây la li m ti. Chng tôi bây gi đang tu nghip bên M, anh có mun thì qua bên y mà tìm. M chng em lên tiếng : Này cái anh kia, sao anh phó giám đc mà kh quá vy. Nếu v anh b anh theo con tôi thì con dâu tôi nó tìm v anh đ đánh ghen ch mc chi li cha chp v anh đây. Con tôi đã đi M sáu tháng nay ri còn v anh đâu thì ai mà biết.
Hay là anh đang âm mưu chuyn gì đây.

Th
ng cha Quân đó mm hc b đi.

M
y ngày sau em ti khu bán rau c trong ch đ tìm Hu, thì đúng như bà m chng em nói, Quân đang âm mưu tìm cách ly d Hu. Anh ta đang có b nhí. Em hi Hu b đi đâu trong my ngày đó, nó nói đi tìm đi tìm con m cm cái, làm ch hi. Đến ngày Hu ht hi thì nó trn mt tiêu, không có tin đ đưa cho Quân đi công tác. Em nói : Đi công tác thì có tin ca nhà nước chu cp đy đ, ch mc chi li ly tin bán rau c ca Hu đ chi ?. Hu nói đã bt được nhiu thư t ca con b nhí y . Quân nói Hu đã theo chng em gn hai chc năm nay và hai đa con ca Hu không phi là con ca hn.Hn dng đng chuyn ch làm gì có. Hi ti nó ly nhau, anh Quân còn đang hc Sài gòn. Ti em gp nhau trong y và yêu nhau. Ti em ly nhau sau khi anh Quân tt nghip và khi ti nó đã có hai con. Hn nói bây gi hn có chc b nhí cũng không ai làm gì hn. Bt c lúc nào Hu v tr là nó c hàm h cho rng Hu đi theo chng em.

R
i nó đánh đp Hu. Em nói nêú Hu đưa cho Quân bao nhiêu tin, nó cũng cho con b nhí ăn hết. Em bàn vi Hu c đ cho Quân t do vi con b ca nó nhưng đng đưa đng nào cho Quân hết. Nếu nó đánh đp c đến báo vi công đoàn và th trưởng ca cơ quan xong v nhà cha m nh.

K
ết qu ch biết sao không ? Quân b con b nó lt sch hết tin, li còn b cơ quan t cáo ti tham nhũng. Sau đó, b thuyên chuyn công tác.

Bây gi h ? Hình như ti nó đã tr li vi nhau. Có ln trong mt đám cưới, thy em , có l nó xu h nên b đi nơi khác.

Có điu l là chng Hu ging tên vi chng em . Có l vì anh chàng kia có tên Quân nên Hu mi ly. Có l Hu ch yêu cái tên y thôi ch Hu chng yêu chng và cái tên y đã làm Hu kh s. Và cái anh chàng Quân y cũng du trong lòng mt ni đau rng v mình đã yêu mt người khác trước khi ly mình, dù ch là mt mi tình hc trò thơ ngây. Du mãi cho đến khi có cơ hi là dng chuyn đ phc thù.

Và không bi
ết em có li gì trong chuyn ny không ?

Không có nhận xét nào: