Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Về họp mặt cà phê Nguyễn Hoàng tại Đà Nẵng

Thấy NH Q.Trị họp mặt cà phê hằng tháng đông vui như vậy mình rất ham.  Mình ao ước làm sao NH Đà Nẵng cũng đông vui như thế nhưng không được. Có mấy nguyên nhân khiến nhiều bạn không muốn tham gia:
-          Hằng tháng, một hoặc hai, ba người đăng ký bao cà phê. Vì số người tham dự không nhiều nên tốn kém chẳng là bao nhưng đã lỡ đăng ký rồi, có bận chi cũng phải đi, hoặc phải nhờ ai đó thay thế. Đôi khi người đăng ký vắng mặt đột xuất, không tự tìm được người thay, do đó, thầy Thanh phải đôn người đăng ký tháng sau lên.
-          Chương trình họp mặt quá đơn sơ, chỉ gặp nhau, ăn sáng, uống cà phê,  rồi về.
-          Món ăn ở Faifo cũng khá ngon nhưng lui tới chỉ chừng 3 món, ăn hoài phát chán nhưng không thể dời địa điểm vì quý thầy đã quen chỗ, nếu đổi chỗ khác thì quý thầy tìm không ra. Có lúc Faifo bận nên phải dời họp mặt sang một quán gàn đó nhưng quán này chỉ bán cà phê, người đăng cai hôm đó phải mua bánh mì ổ từ nới khác mang đến.
-          Không thể bỏ ăn sáng, chi uống cà phê vì trước đây có người đã bao ăn sáng + cà phê  rồi, nay  phải bao lại.
Hình thức sinh hoạt này là của một số anh chị lão thành trước khi thành lập NH Đà Nẵng, được BLL tiền nhiệm áp dụng và BLL mới cũng theo luôn. Hình thức này cũng tốt nhưng chỉ áp dụng trong một nhóm chừng 10 người trở lại chứ NH Đà Nẵng có trên 100 người, nếu họ tham dự đầy đủ thì làm sao mà thực hiện cho được.

Có lần thầy Thăng chi trước một triệu rười, thầy dặn tiền này để bao phê tháng tới, sau đó nên áp dụng kiểu Sài Gòn hoặc Q. TRị, thế nhưng không thể tổ chức như vậy được. Hỏi chị Ba tại sao không theo kiểu thày Thăng dặn, chị nói không được không được. Hỏi anh Nam Anh có theo kiểu thầy Thăng dặn được không, anh nói không được không được. Hỏi thầy Thanh NH ĐN có thể theo kiểu QT và SG được không, thầy nói không được vì có người đã đăng ký, bao giờ hết người đăng ký mới theo kiểu đó. Một vài anh chị nói kiều cà phê QT và SG ai uống nấy trả là không có tình cảm và không phải NH nào ở đó cũng tham gia.  Một vài anh chị khác, mặc dù tham dự thường xuyên, có ý ngược lại: Không thích nhưng lỡ rồi nên phải tham gia.

Hôm họp mặt thường niên (13/9/15), hỏi mấy anh trẻ tại sao không tham gia cà phê hàng tháng, họ nói kiểu đó mất tự do, lỡ đến rồi được bao thì lần sau phải đi để bao lại, mà họ thì không phải lúc nào cũng rãnh.

NH Đà Nẵng có trên 100 người nhưng họp mặt hàng tháng chừng 25 người, họp mặt thường niên chừng 60 người. Ước ao có một lúc nào đó tất cả mọi người đều có mặt để NH ĐN thêm đông vui.Không có nhận xét nào: