Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

NGHỈ HƯU - thơ TONY


NGHỈ HƯU
( Tặng Nguyễn Khắc Phước)

Sức khỏe Khắc Phước chắc hơn tui
Hay "sức khỏe kém" cuộc đua vui ?
Cuộc đua kiếm gạo nay đành nghỉ
Dẹp chuyện buồn đau với ngậm ngùi


Khi mô về hưu ghé đây chơi
Dùng văn, thơ, họa vẽ mặt người
Nhìn cảnh thế gian cười mệt nghỉ
Nghỉ hưu ta lại kiếm vàng mười


Cuộc sống có nhiều cánh cửa đi
Cánh này khép lại cánh kia thì
Mở ra một lối vui, hay, đẹp
Tiếc rẻ ngày xưa chẳng được gì

Ngày mai đi tiếp cuộc hành hương
Nơi đến không lo, chỉ sẵn sàng
Con tim mở rộng là duy nhất
Sẽ thấy tương lai khác lạ thường

Chiều 30.8.09
TONY

1 nhận xét:

GỔ TẠP nói...

Ngày mai sẽ tiếp chuyến hành hương
Nơi đi , chốn đến cỏi vô thường ?
Hôm nay cứ viết vài câu đã!
Để sau lỡ chuyến, dạ vấn vương.