Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

NGUYỄN KHĂC PHƯỚC - BÊN BỜ SÔNG
Đi thong dong
Ra bờ sông
Ngó mông lung
Vào vô cùng

Mây đang trôi
Trăng đang trôi
Ngày đang vơi
Thời gian vơi

Không vấn vương
Không chán chường
Cõi vô thường
Cõi vô lường

Chiếc lá vàng
Trôi trên sông
Nó không màng
Đến thiên đàng

Ai đưa tôi
Vào vực sâu
Thả tôi rơi
Để xem chơi

Tôi đang rơi
Tôi đang bơi
Vào cõi trời
Cõi không lời

Trong nguyên sơ
Không bến bờ
Bay vô tư
Đám bụi mờ...

Không có nhận xét nào: