Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

Truyện ngắn Châu Phi
Nguyên tác: A Man of Dignity của Sheila Brown Sandray.
Nguyễn Khắc Phước chuyển ngữ.


Solomon chuyên nghề làm vườn và anh yêu đất đai Châu Phi quê hương của anh. Anh làm công cho gia đình Peterson không kể giờ giấc, chỉ biết làm cho xong việc.